Kontakt
För frågor om tandemhoppning maila tandem@skydivegotland.se.
Övriga frågor & elevutbildning hänvisas till info@skydivegotland.se.

Det går också att komma i kontakt med oss via vår Facebook-sida: skydivegotland

Visby
Klubbstugan ligger på Hangarvägen 10, bredvid flygklubben. Känd som ’gamla flygplatsen’ i folkmun.
Ni finner det gulmålade huset i södra banändan av Visby flygfält. Stora vänliga bokstäver på gaveln tyder ”Gotlands Fallskärmsklubb” och talar om att ni hamnat rätt.

Vill ni skicka oss någonting så är det följande adress som gäller:

Gotlands Fallskärmsklubb
Box 1115
621 22 VISBY