Vi är en ideell idrottsförening som bedriver fallskärmshoppning i Visby. Vi hoppar framför allt på sommarhalvåret. […]